English

In 2022, I started a new hobby: writing sci-fi books.

You will find the books that have been published so far and also a separate blog that tells about the writing of the books on the following website:

Kari Marttila Kirjat.

Finnish

Aloitin vuonna 2022 uuden harrastuksen: scifi-kirjojen kirjoittamisen.

Alla olevalta sivustolta löydät tähän mennessä ilmestyneet kirjat ja myös erillisen blogin, joka kertoo kirjojen kirjoittamisesta:

Kari Marttila Kirjat.